V České republice se nachází mnoho dostupných míst, která stojí za vidění, za objevení. Projekt Jít k duhu oslovuje skupiny dětí, které se svými vedoucími na neznámá místa vydají. Přirozený pohyb a putování se z dětských aktivit postupně vytrácejí. Prostředkem motivace dětí k dobrodružnému putování je elektronická navigace a kódování zpráv a úkolů za pomocí moderních technologií, ty nám pomohou přilákat i technické fanoušky.

Název projektu je víceznačný – slovo duh (opakem je známější slovo neduh) má základ ve všech slovanských jazycích a jeho význam je „zdraví, síla, užitek, prospěch“, rčení znamená „prospívat, sloužit zdraví“. Z pojmenování aktivity „Jít k duhu“ na mysl přijde putování a chuť po dálkách, cesta na neobjevená místa, na místa, která skrývají dobrodružství. Ve slovech „k duhu“ také s přivřeným okem nalezneme název našeho sdružení.

Přesah této aktivity se jeví jako zajímavý nástroj s neobvyklými postupy a inovativními prvky pro práci s dětmi, které vede ke zdravému životnímu stylu a zároveň jsou děti všestranně rozvíjeny. Cíle projektu korespondují s posláním sdružení Duha, kterým je dle stanov sdružení všestranný a harmonický rozvoj osobnosti. V tomto projektu propojuje fyzické aktivity s novými znalostmi, jinak též řečeno: ve zdravém těle zdravý duh (duch).

Cíle projektu

 • Nabídneme zajímavou aktivitu dětí a vedoucí k aktivnímu využití volného času, prevenci sociálně patologických jevů.
 • Zlepšení kvality trávení volného času dětí ve sdružení.
 • Nabídneme nové možnosti rozvoje dětí s prvky neformálního vzdělávání během trávení volného času.
 • Vytvoříme nový nástroj pro vedoucí, kteří pracují s dětmi.
 • Vytvoříme metodiku a ověříme aktivitu, která podpoří v dětech zájem o zdravý životní styl využitím informačních technologií.
 • Propojit teoretické znalosti vzdělávacích aktivit s praktickou zkušeností.
 • Uvědomit si specifika aktivit pro děti a vytvořit aktivitu spojující aktivní fyzický výkon a zájem o geografii a informační technologie.
 • Shrnout znalosti z vytváření aktivit – vytvořit metodickou příručku pro další práci v této oblasti vhodnou pro práci se skupinou dětí.
 • Zapojit 12 dětských skupin do aktivity hledání, iniciovat v nich možnost stát se spolutvůrcem aktivity.
 • Prohloubit znalosti a vztah k fyzické aktivitě formou pěšího putování krajinou a poznávání okolí, historie a zeměpisu obecně.

Projekt se v průběhu času dělí na dvě základní úrovně. Každá skupina bezpečně dosáhne první úrovně, pro technicky zdatné skupiny, které budou chtít aktivity rozšířit, je možnost růstu v druhé úrovni.

 1. úroveň projektu: dosáhnou jí všichni zúčastnění. Cíl: pracovat s GPS navigací, nové geografické znalosti, zájem o prostředí, kterým skupina putuje, dekódování QR kódu.
 2. úroveň projektu: cílem je motivovat co nejvíce zúčastněných skupin k dosažení této úrovně: vytváření nových schránek pro ostatní účastníky – pomocí GPS navigace, vytváření kódovaných zpráv, které v sobě nesou nějakou další zprávu, úkol, a umístění informací na web. Vyšším cílem projektu je v druhé úrovni motivovat skupinu k tomu, že začíná tvořit schránky pro ostatní, tím se hra rozšiřuje a stává barvitější. Vlastním přispěním účastníci vytvoří další možnost pro ostatní skupiny, nebo nové účastníky, hra se stává udržitelnou.